איש סגל

witzlack-makarevich

ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

המדור לבלשנות פונקציונלית
מתחם אוסטרליה, חדר 209
02-5883981
קרא עוד
המחקר שלי עוסק בתיעוד, בתיאור ובהסבר המגוון הלשוני. אני מתעניינת בשונות לשונית בשפות העולם ובגישות להסבר השונות הזאת. התופעות שאני חוקרת שייכות בראש ובראשונה לתחום המורפו-תחביר וכוללות יחסים דקדוקיים, מבנה המסר וקישור פסוקיות. בנוסף, לקחתי חלק במשך השנים בפרויקטים בפונטיקה, בניתוח השיח ובפסיכובלשנות. המחקר שלי משלב מחקרים טיפולוגיים בקנה מידה רחב הסוקרים מאות שפות, לצד מחקרים על תופעות מעניינות במשפחות שפות מסוימות (מיקרו-טיפולוגיה). כמו-כן, אני עורכת מחקרי עומק על שפות בודדות. נוסף על כך, אני עוסקת בתיעוד ובתיאור שפות ועורכת מחקרי שטח חוזרים לצורך איסוף נתונים ראשוניים בשפות Khoekhoe ו-Nǁng, השייכות למשפחת השפות קויסאן ומדוברות בדרום אפריקה. נכון להיום, אני עובדת על שפת הבנטו Ruuli המדוברת באוגנדה, שטרם תוארה במחקר.
קראו פחות
יעל זיו

פרופ' יעל זיו

02-5883973

קרא עוד
תחומי המחקר העיקריים של יעל זיו נוגעים לשיח/פרגמטיקה עם עניין מיוחד בתיאוריית הרלוונטיות, הממשק בין תחביר לפרגמטיקה, מבנה המסר, סמני שיח ורפרור/אנפורה.

קראו פחות
משה טאובה

פרופ' משה טאובה

02-5880061

קרא עוד
פרופסור בחוג לבלשנות ובחוג ללימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים. הקתדרא ללימודים רוסיים על שם תמרה וסאבלי גרינברג.

תחומי מחקר:

  • הלשונות והספרויות הסלאוויות-מזרחיות בימי הביניים: רוסית עתיקה, רוּתֶנית (קודמתן של האוקראינית והביילורוסית של היום), ובמיוחד התרגומים מעברית ללשונות אלה בימי הביניים. תרגומי תנ״ך סלאוויים. ספרות חוץ-קאנונית סלאווית. הכרוניקות הרוסיות העתיקות.
  • לשון היידיש וספרותה על כל פניה, ובמיוחד התחביר, הסמנטיקה, הפרגמטיקה והפראזיאולוגיה של הלשון הכתובה של המאות הי״ט-כ׳, אך גם שלבי לשון מוקדמים יותר. ההתפתחות ההיסטורית של הלשון וניביה והתדלדלותה לאחרונה בפי דובריה החרדים בישראל ובארה״ב. השפעתן של הלשונות הקו-טריטוריאליות (פולנית, אוקראינית וביילורוסית) על הדקדוק ואוצר המלים של היידיש, וכעת גם השפעתן של העברית המודרנית ושל האנגלית על היידיש הנוכחית, הכתובה והמדוברת, והשפעתן של היידיש והסלאווית על תחביר העברית המודרנית. 
קראו פחות
שירה טל

שירה טל

קרא עוד
שירה מתעניינת בהשפעה של אילוצים קוגניטיביים ותקשורתיים על האופן שבו שפות משתנות ומתעצבות. בפרויקט המרכזי שלה בדוקטורט היא מתמקדת בחקר הפונקציונליות של יתירות מורפולוגית בשפות העולם.
קראו פחות
יואב יוסף

יואב יוסף

קרא עוד
תלמיד לתואר שני בבלשנות פונקציונלית, כותב את עבודת המוסמך בהנחיית ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'. עוסק בניתוח השפה הדבורה, ניתוח השיחה ובפרוזודיה. כמו כן, עוסק ומתעניין בשפות דרום אסייתיות בתת היבשת ההודית, טיפולוגיה, בבלשנות שדה ובבלשנות קורפוס. זוכה פרס מצטיין דיקן לשנת תשע"ו-תשע"ז. 
קראו פחות
Roma Yee

רומה יי

קרא עוד
רומה יי היא תלמידה לתואר שני בלימודי בלשנות באוניברסיטה העברית. תחומי העניין העיקריים שלה הם סמנטיקה ושינוי לשוני, והיא מתעניינת במיוחד ביידוע, כמתים עבריים, ודיאלקטים אלמניים.

 

קראו פחות
יאיר יצחקי

יאיר יצחקי

קרא עוד
איר יצחקי הוא תלמיד מוסמך בחוג לבלשנות. תחומי העניין שלו כוללים סמנטיקה פורמלית וממשק תחביר-סמנטיקה, ובפרט עמימות, שלילה, אליפסיס וכינויי רמז. הוא נוטל חלק בפרויקט, במימון הקרן הלאומית למדע, של אייבי סישל על כינויי רמז, הצבעה ואנפורה.

קראו פחות
נופר כהן

נופר כהן

קרא עוד

נופר כהן היא תלמידת מוסמך בחוג לבלשנות. מתעניינת בממשק שבין תחביר וסמנטיקה, וכן בפסיכובלשנות ובלשנות ניסויית. משמשת כעוזרת מחקר במעבדה הניסויית לתחביר וסמנטיקה בהנחייתו של ד"ר לוקה צ'רניץ'.

 

 

קראו פחות
ערן כהן

פרופ' ערן כהן

המדור לבלשנות פונקציונלית
בניין מדעי הרוח, חדר 6612
02-5883834

קרא עוד

עבודתי היא בעיקר תֵיאוּרית ומשווה, ומכסה צורות לשון ורגיסטרים שונים של כמה לשונות—אכדית, ארמית חדשה ועברית מקראית וחדשה כמו גם אספקטים שונים בבלשנות המשווה של הלשונות השמיותהתחומים שבהם אני עוסק הם תחביר ומקרו־תחביר, הכולל גם נושאים כמבנה המסר, ניתוח פונקציונלי של מערכות פועל (זמן, אספקט, מודאליות, כמו גם תפקידי הצורות השונות בנרטיב), מבנה הנרטיב, מבני תנאי, פסוקיות רלטיביות, ועוד. תמיד באים לביטוי היחסים בין הקונטקסט התחבירי, הפרגמטי והדיסקורסיבי מחד, ובין תפקיד הצורה עצמה (בין אם פשוטה או מורכבת) מאידך. כרגע אני עוסק בפרויקט שנושאו תיאור התחביר של הדיאלקט האכדי של הבבלית העתיקה, שזכה למימון בקרן הלאומית למדעים ובכמה נושאים נוספים—מילות השאלה בשמית, התגלגלותן של מיליות המביעות מודאליות אפיסטמית בפרספקטיבה משווה, מבני גניטיב בשמית, ומבני התנאי בלשונות השמיות.

קראו פחות
רמי כחלון

רמי כחלון

קרא עוד
רמי כחלון הוא דוקטורנט בתוכנית משותפת עם אוניברסיטת ליידן (מנחים: פרופ' ו.פ.ה. אדלאר וד"ר איתן גרוסמן). מחקרו מתמקד בנושא שונות ושינוי לשוני ועבודת הדוקטור שלו, "Linguistic diversity: A Quechuan case-study", עוסקת בתפקיד של וריאציה לשונית בתהליך ההתייצבות של צורות לשוניות "לא-יציבות". בין תחומי עניינו יש לציין: טיפולוגיה אזורית, שינוי לשוני, טרנזיטיביות ומבנה ארגומנטים, מערכות TAM, שפות קריאוליות ולשונות אנדיניות וסקנדינביות. עמית בתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים בבית הספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

קראו פחות
ילנה סדן

ילנה לוצ'ין

קרא עוד
Elena Luchina-Sadan is a PhD candidate, supervised by Prof. Moshe Taube and Dr. Eitan Grossman. Her research focuses on Yiddish zikh-verbs, i.e., verbs that occur with the particle zikh “self,” which are sometimes called 'reflexive verbs, in areal context. Her research interests include Jewish languages, heritage languages and language change.       

קראו פחות
נדב  מטלון

נדב מטלון

קרא עוד

נדב מטלון הוא חבר בתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מחקרו נעשה בהנחייתם של ד"ר מיכל מרמורשטיין, פרופ' אלישע מוזס (מכון ויצמן למדע) ופרופ' דגמר בארת'-ויינגרטן (אוניברסיטת פוטסדאם, גרמניה), ועוסק בפרוזודיה בשיח יומיומי בעברית ובאנגלית. נדב הוא בעל תואר ראשון מטעם האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים ותואר שני בהצטיינות בחוג לבלשנות של האוניברסיטה העברית בירושלים. תזת המ"א שלו, בהנחייתם של ד"ר מיכל מרמורשטיין וד"ר איתן גרוסמן, מציעה ניתוח צורני ופונקציונלי של תבנית "דבשות הגמל" - תבנית פרוזודית רווחת בעברית הדבורה.

 

קראו פחות