שירה טל

שירה טל
שירה מתעניינת בהשפעה של אילוצים קוגניטיביים ותקשורתיים על האופן שבו שפות משתנות ומתעצבות. בפרויקט המרכזי שלה בדוקטורט היא מתמקדת בחקר הפונקציונליות של יתירות מורפולוגית בשפות העולם.