פוסט-דוקטורנטים

משה א'  בר-לב

משה א' בר-לב

קרא עוד
משה א' בר-לב הוא פוסט-דוקטורנט במרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה (LLCC), ומחקרו עוסק בסמנטיקה ובפרגמטיקה של שפה טבעית ובייחוד בסמנטיקה של ריבוי וזמן דקדוקי ובתופעות של מיצוי (exhaustivity). עבודת הדוקטורט שלו, "בחירה חופשית, הומוגניות והכללה תמימה" (האוניברסיטה העברית 2018) נעשתה תחת הדרכתם של ד"ר לוקה צרניץ' ופרופ' דני פוקס.

קראו פחות
דמיטרי ניקולייב

ד"ר דמיטרי ניקולייב

02-5883809
dsnikolaev@gmail.com
מדעי הרוח, חדר 5603
קרא עוד
דמיטרי ניקולייב הוא פוסט-דוקטורנט בחוג לבלשנות. מחקרו מתמקד בטיפולוגיה פונולוגית (במיוחד במצאי מקטעים ובתהליכי שינוי בשפות של אירופה ואיסה), ובשיטות מחקר כמותניות בבלשנות טיפולוגית. הוא בנה מאגר נתונים טיפולוגי גדול . קלטולוג בהכשרתו, הוא חקר את הדקדוק של אירית עתיקה וכן שירה אירית מוקדמת. כמו כן, דמיטרי ערך עבודת שדה באירלנד ובנפאל. 
קראו פחות