ד"ר דמיטרי ניקולייב

דמיטרי ניקולייב
ד"ר
דמיטרי
ניקולייב
מדעי הרוח, חדר 5603
02-5883809
dsnikolaev@gmail.com
דמיטרי ניקולייב הוא פוסט-דוקטורנט בחוג לבלשנות. מחקרו מתמקד בטיפולוגיה פונולוגית (במיוחד במצאי מקטעים ובתהליכי שינוי בשפות של אירופה ואיסה), ובשיטות מחקר כמותניות בבלשנות טיפולוגית. הוא בנה מאגר נתונים טיפולוגי גדול . קלטולוג בהכשרתו, הוא חקר את הדקדוק של אירית עתיקה וכן שירה אירית מוקדמת. כמו כן, דמיטרי ערך עבודת שדה באירלנד ובנפאל.