תואר בוגר

תכנית הלימודים לבוגר בחוג מציעה לתלמידים התמחות באחד משני המדורים:

  • בלשנות פונקציונלית
  • בלשנות גנרטיבית

לשני המדורים משותפים קורסי ליבה מבואיים ומבחר קורסי בחירה.

המדור לבלשנות פונקציונלית

מטרת הלימודים במדור היא הכרת המסגרת התיאורטית והמתודולוגית של הבלשנות הפונקציונלית, המתמקדת בחקר הלשון הטבעית האנושית כמערכת תקשורתית המתעצבת ומשתנה בהתאם לאופני השימוש בה. תכנית הלימודים כוללת לימוד מעמיק של מגוון שפות ושל תיאוריות ושיטות כלליות המתמקדות בהיבט המבני, ההשוואתי, ההיסטורי, השיחי והאינטראקטיבי בחקר הלשון. התוכנית מונה את התחומים הבאים:

בלשנות סינכרונית: חקר מבנה השפה ברמות ניתוח שונות

בלשנות השוואתית: חקר התכונות המשותפות לשפות ומיונן למשפחות

בלשנות טיפולוגית: חקר גבולות השונות הלשונית

בלשנות היסטורית: חקר השתנות שפות במרוצת הזמן

בלשנות חברתית: חקר הקשר בין השימוש בלשון למבנה החברתי של קהילת הדוברים   

בלשנות אינטראקטיבית: חקר השימוש בלשון בהקשרים שונים של שיח  

 

המדור לבלשנות הגנרטיבית

מטרת הלימודים במדור היא הכרת העקרונות והשיטות המדעיות של מחקר השפה במסגרת תיאוריות בלשניות בנות זמננו, הרואות בשפה מערכת קוגניטיבית מורכבת המייחדת את האדם, ומניחות כפועל יוצא מכך, שהמערכת הלשונית היא כלל-אנושית בעקרונותיה ויסודותיה ומשותפת לכל השפות.

הלימודים במדור מבוססים על שיעורים תיאורטיים המקנים בהדרגה את מיומנות הניתוח הבלשני, במקביל ללימוד שפה אחת או שתיים (בנוסף לאנגלית ועברית), על פי בחירת התלמיד/ה.

הלימודים מתמקדים בניתוח מפורט של מערכות לשוניות, תוך הבחנה בין רמות המבנה השונות, כמו למשל: יחידות הקול והשמע, ואופן תפקודם – פונולוגיה יחידות המשמעות וסוגי המילים – מורפולוגיה מבנה המשפט וחלקיו – תחביר הרכבת משמעות המשפט מחלקיו התחביריים – סמנטיקה בניית הטקסט וכללי השיח – פרגמטיקה.

צירופים אפשריים

לימודי החוג משתלבים היטב עם לימודים בחוגים הבאים:

מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, סוציולוגיה, תקשורת. ועם החוגים לשוניים-ספרותיים-תרבותיים במדעי הרוח: לשון עברית, אנגלית, לימודים לטינו-אמריקניים, לימודים רומאניים, לימודים גרמניים, לימודים רוסיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים, ספרות כללית והשוואתית.

זו אינה רשימה ממצה, כמובן ששילובים מעניינים אחרים אפשריים!

לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן

כללים ונהלים, תשע"ט (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של בלשנות.