סגל נלווה

דוד מ. בוניס

פרופ' דוד מ. בוניס

החוג ללשון העברית
02-5880255
david.bunis@mail.huji.ac.il
בנין רבין, חדר 2109

קרא עוד
דוד מ' בוניס (יליד ניו יורק; תואר שלישי, Columbia University, 1981; פרופסור מן המנין, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004).
ערך את הספר לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם (משגב ירושלים, 2009), חיבר את הספרים לקסיקון היסודות העבריים והארמיים בג'ודזמו (ספרדית-יהודית) המודרנית (מאגנס, 1993), ג'ודזמו: לשונם המסורתית של היהודים הספרדים (מאגנס, 1999), קולות משאלוניקי היהודית (משגב ירושלים ועץ החיים שאלוניקי, 1999), ופרסם מאמרים רבים על לשון וספרות ג'ודזמו (או לאדינו) ועל חקר השפות היהודיות. הוא עורך-שותף של כתב העת מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים ויועץ לרשות הלאומית לתרבות הלאדינו. בשנת 2013 הוענק פרס א.מ.ת. על תרומותיו לחקר לשון ג'ודזמו ולשונות היהודים ובשנת 2015 מונה Académico Correspondiente Extranjero  של האקדמיה הספרדית המלכותית (מדריד).

קראו פחות
elitzur_bar-asher_siegal

פרופ' אליצור בר-אשר סיגל

החוג ללשון העברית
02-5881978
ebas@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 232

קרא עוד
עוסק בבלשנות שמית משווה והיסטורית, כמו כן בחקר התחביר והסמנטיקה, ואף חוקר דרכים תיאורטיות שבהן אפשר למזג את הסמנטיקה הפורמלית עם המחקר הדיאכרוני של השפה.

לצד זה חוקר את ההיסטוריה של הבלשנות ובמיוחד את התהוות הדיסציפלינה מפרנץ בופּ ועד לפרדיננד דה-סוסיר.

עמית מחקר במרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה (LLCC).

חבר בקבוצת המחקר "בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית": קטגוריות משמעות אוניברסליות ודפוסי שינוי משמעות נפוצים, סכוליון תשע"ח-תש"פ.

קראו פחות
אורלי גולדווסר

פרופ' אורלי גולדווסר

החוג לארכאולוגיה
orly.goldwasser@gmail.com
בניין מדעי הרוח, חדר 7715

קרא עוד
אורלי גולדווסר

פרופסור לאגיפטולוגיה במכון לארכיאולוגיה, פרופסור כבוד באוניברסיטת גוטינגן, גרמניה.

 

תחומי העניין המחקריים שלי הם:

דקדוק של המצרית העתיקה -תחום מרכזי הסוציולוגיה של הלשון.

הגדרת מערכת הממינים של הכתב המצרי ובעקבותיו מיון העולם בתרבות מצרים העתיקה.

המצאת האלפבית מן ההירוגליפים המצריים בסיני.

הבטים קוגניטיביים וסמיוטיים של כתב החרטומים וכתיבה בתמונות באופן כללי בעבר ובהווה.

מחקר השוואתי של הכתב המצרי עם כתבים מורכבים אחרים.

אוסטראקונים הייראטיים בכנען.

קראו פחות
מייקה  דניאלס וטרמן

גברת מייקה דניאלס וטרמן

02-5883837
mirjammieke.daniels@mail.huji.ac.il
בניין מדעי הרוח, חדר 6615

קרא עוד
מלמדת שפות מערב-גרמניות: הולנדית סטנדרטית בת ימינו וכן טיפולוגיה של השפות: הולנדית, פריזית ואפריקנס. בעבר לימדה גם קורסים בוולשית בינונית. בעלת תואר מוסמך בבלשנות מבנית מהאוניברסיטה העברית (magna cum laude). עבודת המחקר לדוקטורט עוסקת בתפקידו הנרטיבי של דגם פועלי פריפרסטי בוולשית בינונית. חוקרת בעיקר צורות מורפולוגיות (פשוטות או מורכבות) וכן מבנים תחביריים מנקודת המבט של בלשנות הטקסט, כולל דקדוק נרטיבי ומבנה המסר. פרסמה מאמרים על נושאים בשפה ההולנדית וגם על מגע בין לשונות ובכללם: ההיגוי של ה-[ע] בקרב יהודי הולנד. גילתה תרגומים בשפת היידיש של הסופר ההולנדי המפורסם Eduard Douwes Dekker (המוכר בשם העט Multatuli) אשר עד אז לא היו ידועים לא לחוקרי ההולנדית ולא לחוקרי היידיש ופרסמה את הממצאים בכתב העת Over Multatuliו(About Multatuli). במהלך שנת 2010 ארגנה באוניברסיטה העברית את הכנס הבינלאומי הדו-שנתי של חוקרי השפה ההולנדית ואף שימשה כעורכת ראשית לכרך 10 של הסדרה NTVLו(2013).

קראו פחות
אלדינה  קינטנה

ד"ר אלדינה קינטנה

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
02-5883873
aldina.quintana@mail.huji.ac.il
בניין מדעי הרוח, חדר 6505

קרא עוד
מומחית בפילולוגיה ספרדית, בלשנות איברו-רומאנית וספרדית-יהודית (לאדינו). במחקר ובהוראה היא מתמקדת בבלשנות היסטורית, בלשנות חברתית ושונות לשונית של השפה הספרדית ושל הלאדינו. בעלת תואר שני מאוניברסיטת Freie Universität Berlin  ותואר שלישי מהאוניברסיטה העברית. לאחר שהייתה עמיתת מחקר במועצה הספרדית העליונה לחקר המדע (CSIC), הצטרפה לחוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים בשנת תשס"ט. הפרויקטים הנוכחיים שלה הם "הקורפוס הדיאכרוני המתויג של הספרדית-יהודית (לאדינו)" ו"תגובות אזרחיות לאחר פיגועי הטרור באירופה: היבטים לשוניים". חברה מתכתבת של האקדמיה המלכותית הספרדית (RAE).

קראו פחות