פרופ' דוד מ. בוניס

דוד מ. בוניס
פרופ'
דוד
מ.
בוניס
החוג ללשון העברית
בנין רבין, חדר 2109
02-5880255
david.bunis@mail.huji.ac.il

דוד מ' בוניס (יליד ניו יורק; תואר שלישי, Columbia University, 1981; פרופסור מן המנין, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004).
ערך את הספר לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם (משגב ירושלים, 2009), חיבר את הספרים לקסיקון היסודות העבריים והארמיים בג'ודזמו (ספרדית-יהודית) המודרנית (מאגנס, 1993), ג'ודזמו: לשונם המסורתית של היהודים הספרדים (מאגנס, 1999), קולות משאלוניקי היהודית (משגב ירושלים ועץ החיים שאלוניקי, 1999), ופרסם מאמרים רבים על לשון וספרות ג'ודזמו (או לאדינו) ועל חקר השפות היהודיות. הוא עורך-שותף של כתב העת מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים ויועץ לרשות הלאומית לתרבות הלאדינו. בשנת 2013 הוענק פרס א.מ.ת. על תרומותיו לחקר לשון ג'ודזמו ולשונות היהודים ובשנת 2015 מונה Académico Correspondiente Extranjero  של האקדמיה הספרדית המלכותית (מדריד).