יועצים

איתן גרוסמן

פרופ' איתן גרוסמן

ראש החוג ויועץ תואר מוסמך, המדור לבלשנות פונקציונלית
בניין מנדל, חדר 231
025880161

קרא עוד

 

 

מחקרו של איתן גרוסמן עוסק בשאלות "מדוע שפות הן כפי שהן, וכיצד הן נעשות כפי שהן?" הוא מתעניין בגישות אמפיריות לניסיונות להסביר שונות לשונית. כיום רוב מחקרו מתנהל במסגרת הקרויה Distributional Typology, אשר שואלת "מה איפה למה (מתי)?". פרויקטים שמתנהלים עכשיו כוללים 

  • הסקר העולמי של הגאים שאולים (SEGBO), שחוקר את הטיפולוגיה של מקטעים פונולוגים שאולים ומהווה בסיס לבחינת ההנחה ששפות לא השתנו באופן מהותי במהלך ההיסטוריה האנושית
  • מאגר נתונים של מערכות פונולוגיות של שפות עתיקות ומשוחזרות (BDPROTO)
  • הטיפולוגיה האזורית של שינוי הגאי
  • הטיפולוגיה של שינויים בעקבות מגע במספר תחומים, לרבות מילות יחס וצייני יחסה, דפוסי ערכיות וטרנזיטיביות, ואלטרנציות פעליות.

עובד על מצרית עתיקה-קופטית, נואר, ספרדית, מיננגקבאו, ועברית חדשה. ב-2019 התחיל גם פרויקט צנוע לתיעוד ג'והורי, שפה איראנית במדוברת בפי יהודים מאזור הקווקז.        

באוניברסיטה העברית, הוא משמש כראש החוג לבלשנות ושימש בעבר כראש המדור הפונקציונלי. הוא חבר במרכז לחקר השפה, הלוגיקה והקוגניציה, והקים ב-2016 את ה-Dynamics of Language Lab. תלמידי מחקר בהנחייתו (לרוב עם חוקרים נוספים) עובדים על קצ'וואה, גרמנית, יידיש, ניתוח חישובי של שינוי סמנטי, עיבודן של יחידות הנגנה, שפות טיבטו-בורמזיות, ומחקרים ניסויים של הטיות קוגניטיביות שעשויות להיות מעורבות בתפוצות טיפולוגיות.

 

 

קראו פחות
נורה בונה

פרופ' נורה בונה

יועצת תואר בוגר, המדור לבלשנות גנרטיבית
בניין מנדל, חדר 233
02-5883981


קרא עוד

 

דוקטורט מאוניברסיטת פריז 8, סן-דניס, הצטרפה לסגל החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בשנת 2007.

במחקר שלה היא בוחנת את המימושים הבלשניים של קטגוריות קונספטואליות כגון טמפורליות, שייכות, גרימה; במסגרת החקירה הזאת, תשומת לב מיוחדת ניתנת לחקר מבנים פועליים מורכבים, בעיקר מזווית תחבירית סינכרונית, אך גם באמצעות מחקר היסטורי. היא עובדת בעיקר על חקר ביטויי הרגליות בשפה, על התכונות האספקטואליות של מערכות הזמנים בעברית החדשה והעברית המקראית והיציבות שלהן לאורך זמן, על מימוש ארגומנטים והתחביר של משפטים כפולי מושא, הכוללים דטיבים מוצרכים ובלתי מוצרכים, ועל מבנים המביעים סיבתיות. 

 

קראו פחות
michal mar

ד"ר מיכל מרמורשטיין

יועצת תואר בוגר, המדור לבלשנות פונקציונלית
בניין מדעי הרוח, חדר 6701
02-5883861

קרא עוד
המחקר שלי מתמקד בשאלה כיצד הלשון נמצאת בשימוש בהקשרים שונים של שיח וכיצד שימושים אלה מעצבים את מבנה הלשון. אני חוקרת לשונות שמיות, בפרט ערבית קלסית, ערבית מצרית, ערבית פלסטינית, עברית חדשה וארמית חדשה. בין הנושאים שהתמקדתי בהם: שימושי הזמנים בסביבות שיח שונות, קישור פסוקיות, מבעים גנריים, פרזנטטיבים, מבנים אקספרסיביים, מבנה הנרטיב, סמני שיח, ניתוח ז׳אנר דיגיטלי, שיח דבור וכתוב ומגע בין לשונות (ערבית ועברית). המחקר הנוכחי שלי, במימון הקרן הלאומית למדעים, מתמקד בסמני שיח בערבית מצרית דבורה וכתובה. בנוסף, אני חברה בפרויקט מחקר בינלאומי בנושא מיליות רספונסיביות בשיחה. תחום נוסף שאני חוקרת הוא פרקטיקות מתהוות בשיח דיגיטלי אינטראקטיבי (למשל בווטסאפ).

קראו פחות
עינת רובינשטיין

ד"ר עינת רובינשטיין

יועצת תואר מוסמך, המדור לבלשנות גנרטיבית
בניין מנדל, חדר 234
02-5883122

קרא עוד
עינת רובינשטיין חוקרת נושאים בסמנטיקה של שפה טבעית ובממשקים בין הסמנטיקה לבין פרגמטיקה ותחביר.
היא מתעניינת במנגנונים הלשוניים שמקנים לנו את היכולת האנושית הייחודית לספר לא רק על ה״כאן ועכשיו״ אלא גם לתאר מחשבות לגבי העבר, העתיד, מה שאפשרי ומה שהכרחי, ומה שיכול היה לקרות אך לא התממש. בעבודתה היא מסתמכת על שיטות מחקר אמפיריות הכוללות כריית נתונים ממאגרים טקסטואליים גדולים (בלשנות קורפוס), עיבוד שפה טבעית (אלגוריתמים חישוביים) וניסויים פסיכובלשניים. לאחרונה היא עוסקת במחקר מבוסס קורפוס של התגבשות העברית החדשה בתחילת המאה ה-20.

קראו פחות