יועצים

לוקה צרניץ'

פרופ' לוקה צרניץ'

ראש החוג וראש המדור לבלשנות גנרטיבית
יועץ מוסמך למדור הגנרטיבי
02-5882179
luka.crnic@mail.huji.ac.il
מתחם אוסטרליה, חדר 226

קרא עוד
לוקה צרניץ' קיבל תואר דוקטור מ MIT בשנת 2011. תחומי המחקר העיקריים שלו נוגעים לתחביר, סמנטיקה והממשק בין השניים.
מענקי המחקר הפעילים שלו הם:

ISF 1926/14 Polarity items across languages

GIF I-2353-110.4/2014 Alternative-sensitive computations in natural language: focus-sensitive particles and embedded exhaustification 

קראו פחות
איתן גרוסמן

פרופ' איתן גרוסמן

המדור לבלשנות פונקציונלית
יועץ בוגר למדור הפונקציונלי
025880161
eitan.grossman@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 231

קרא עוד

 

 

מחקרו של איתן גרוסמן עוסק בשאלות "מדוע שפות הן כפי שהן, וכיצד הן נעשות כפי שהן?" הוא מתעניין בגישות אמפיריות לניסיונות להסביר שונות לשונית. כיום רוב מחקרו מתנהל במסגרת הקרויה Distributional Typology, אשר שואלת "מה איפה למה (מתי)?". פרויקטים שמתנהלים עכשיו כוללים 

  • הסקר העולמי של הגאים שאולים (SEGBO), שחוקר את הטיפולוגיה של מקטעים פונולוגים שאולים ומהווה בסיס לבחינת ההנחה ששפות לא השתנו באופן מהותי במהלך ההיסטוריה האנושית
  • מאגר נתונים של מערכות פונולוגיות של שפות עתיקות ומשוחזרות (BDPROTO)
  • הטיפולוגיה האזורית של שינוי הגאי
  • הטיפולוגיה של שינויים בעקבות מגע במספר תחומים, לרבות מילות יחס וצייני יחסה, דפוסי ערכיות וטרנזיטיביות, ואלטרנציות פעליות.

עובד על מצרית עתיקה-קופטית, נואר, ספרדית, מיננגקבאו, ועברית חדשה. ב-2019 התחיל גם פרויקט צנוע לתיעוד ג'והורי, שפה איראנית במדוברת בפי יהודים מאזור הקווקז.        

באוניברסיטה העברית, הוא משמש כראש החוג לבלשנות ושימש בעבר כראש המדור הפונקציונלי. הוא חבר במרכז לחקר השפה, הלוגיקה והקוגניציה, והקים ב-2016 את ה-Dynamics of Language Lab. תלמידי מחקר בהנחייתו (לרוב עם חוקרים נוספים) עובדים על קצ'וואה, גרמנית, יידיש, ניתוח חישובי של שינוי סמנטי, עיבודן של יחידות הנגנה, שפות טיבטו-בורמזיות, ומחקרים ניסויים של הטיות קוגניטיביות שעשויות להיות מעורבות בתפוצות טיפולוגיות.

 

 

קראו פחות
witzlack-makarevich

ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

המדור לבלשנות פונקציונלית
יועצת תואר מוסמך (מדור פונקציונלי)
02-5883981
witzlack@googlemail.com
מתחם אוסטרליה, חדר 209
קרא עוד
המחקר שלי עוסק בתיעוד, בתיאור ובהסבר המגוון הלשוני. אני מתעניינת בשונות לשונית בשפות העולם ובגישות להסבר השונות הזאת. התופעות שאני חוקרת שייכות בראש ובראשונה לתחום המורפו-תחביר וכוללות יחסים דקדוקיים, מבנה המסר וקישור פסוקיות. בנוסף, לקחתי חלק במשך השנים בפרויקטים בפונטיקה, בניתוח השיח ובפסיכובלשנות. המחקר שלי משלב מחקרים טיפולוגיים בקנה מידה רחב הסוקרים מאות שפות, לצד מחקרים על תופעות מעניינות במשפחות שפות מסוימות (מיקרו-טיפולוגיה). כמו-כן, אני עורכת מחקרי עומק על שפות בודדות. נוסף על כך, אני עוסקת בתיעוד ובתיאור שפות ועורכת מחקרי שטח חוזרים לצורך איסוף נתונים ראשוניים בשפות Khoekhoe ו-Nǁng, השייכות למשפחת השפות קויסאן ומדוברות בדרום אפריקה. נכון להיום, אני עובדת על שפת הבנטו Ruuli המדוברת באוגנדה, שטרם תוארה במחקר.
קראו פחות
מלכה רפפורט חובב

פרופ' מלכה רפפורט חובב

המדור לבלשנות גנרטיבית
יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי)
02-5883982
malkahovav@gmail.com
מתחם אוסטרליה, חדר 207

קרא עוד
מלכה רפפורט חובב סיימה דוקטורט ב MIT בשנת 1984 על פונולוגיה ומורפולוגיה של עברית טבריאנית. היא נטלה חלק ב Lexicon Project של המרכז למדעי הקוגניציה ב MIT בין השנים 1984-1987.
בין השנים 1984-1999 לימדה בלשנות בחוג לאנגלית באוניברסיטת בר אילן. ב 1999 עברה לאוניברסיטה העברית. מלכה רפפורט חובב היא ממייסדי המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה. בעבודתה היא מתמקדת בסמנטיקה לקסיקלית ובממשקים עם מורפו-תחביר וקטגוריות קונספטואליות. מאמריה עוסקים בנומינליזציות, adjectival passives, אספקט לקסיקלי, אלטרנציות של דיאתיזה, כגון האלטרנציה הקוזאטיבית והאלטרנציה הדטיבית ובקטגוריות קונספטואליות כגון אופן ותוצאה. היא כתבה יחד עם בת' לוין את הספרים Unaccusativity (MIT Press, 1995) ו Argument Realizatin (CUP 2005), וערכה יחד עם עידית דורון ואייבי סישל את הכרך Syntax, Lexical Semantics and Event Structure (OUP 2010).

קראו פחות