ד"ר מיכל מרמורשטיין

michal mar
ד"ר
מיכל
מרמורשטיין
המדור לבלשנות פונקציונלית
בניין מדעי הרוח, חדר 6701
02-5883861
michal.marmorstein@mail.huji.ac.il

המחקר שלי מתמקד בשאלה כיצד הלשון נמצאת בשימוש בהקשרים שונים של שיח וכיצד שימושים אלה מעצבים את מבנה הלשון. אני חוקרת לשונות שמיות, בפרט ערבית קלסית, ערבית מצרית, ערבית פלסטינית, עברית חדשה וארמית חדשה. בין הנושאים שהתמקדתי בהם: שימושי הזמנים בסביבות שיח שונות, קישור פסוקיות, מבעים גנריים, פרזנטטיבים, מבנים אקספרסיביים, מבנה הנרטיב, סמני שיח, ניתוח ז׳אנר דיגיטלי, שיח דבור וכתוב ומגע בין לשונות (ערבית ועברית). המחקר הנוכחי שלי, במימון הקרן הלאומית למדעים, מתמקד בסמני שיח בערבית מצרית דבורה וכתובה. בנוסף, אני חברה בפרויקט מחקר בינלאומי בנושא מיליות רספונסיביות בשיחה. תחום נוסף שאני חוקרת הוא פרקטיקות מתהוות בשיח דיגיטלי אינטראקטיבי (למשל בווטסאפ).