ד"ר מיכל מרמורשטיין

michal mar
יועצת תואר בוגר, המדור לבלשנות פונקציונלית

מיכל מרמורשטיין חוקרת לשונות שמיות מנקודת המבט התיאורטית והמתודולוגית של בלשנות הטקסט וניתוח השיח.
מחקרה מתמקד בערבית קלסית, ערבית מצרית, עברית חדשה וארמית חדשה. מאמריה מקיפים את הנושאים הבאים: שימושי הזמנים, קישור פסוקיות, מבעים גנריים, פרזנטטיבים, סמני שיח, מבנה הנרטיב וניתוח ז'אנר. ספרה "זמן וטקסט בערבית קלסית: ניתוח שיח של מערכת הזמנים בערבית הקלסית" ראה אור בבריל בשנת 2016. מיכל היא בעלת תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית. היא היתה עמיתת מחקר (פוסט-דוקטורט) באוניברסיטת ג'ורג'טאון ועמיתת קרייטמן באוניברסיטת בן גוריון.