ברוכים הבאים לאתר החוג לבלשנות

הבלשנות עוסקת במחקר תופעות לשוניות ובחקר העקרונות הבסיסיים של השפה. היכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה היא יכולת ייחודית לאדם, המעמידה לרשותו כלי חיוני לא רק לתקשורת אלא גם לחשיבה. מכאן העניין הרב בחקירת השפה, ובהבנת מאפייניה ועקרונותיה. האם יש עקרונות מבנה המשותפים לשפות כולן, או שהשפות השונות נבדלות זו מזו ללא הגבלה? כיצד ניתן להשוות בין שפות? אילו תאוריות קיימות כיום בחקר הלשון?

צור קשר

ראשת החוג ויועצת תלמידי בוגר (מדור גנרטיבי): ד"ר נורה בונה

רכז המדור לבלשנות פונקציונלית: פרופ' ערן כהן

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): ד"ר מיכל מרמורשטיין

יועץ תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): ד"ר איתן גרוסמן

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): ד"ר עינת רובינשטיין

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

חדשות

כואבים את לכתו של יאיר יצחקי ז"ל

החוג לבלשנות אבל על לכתו בטרם עת של תלמידנו יאיר יצחקי ז"ל, ומשתתף בצער המשפחה.

יאיר השלים בתחילת 2018 את לימודי המוסמך בחוג לבלשנות. 

הוא נטל חלק בפרויקט של פרופ' אייבי סישל על כינויי רמז, הצבעה ואנפורה, ועבד עם פרופ' פול אגרה על פרדוקס הערימה (Sorites Paradox).

אירועים

סמינר מחלקתי

תאריך: 
ג', 11/12/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר הסמינרים של ה-LLCC

 

 

Cyclicity in Agree: Maximal projections as probes

Cyclic Agree (Rezac 2003; Béjar & Rezac 2009) has been proposed to account for why a probe can agree with DPs in both its complement and specifier in agreement displacement. When an unsatisfied probe reprojects, its search space (i.e. its c-command domain) is cyclically expanded to include the specifier. The result is that Spec-Head agreement is still Agree under c-command -- the specifier is in the c-command domain of the intermediate level projection. In Bare Phrase Structure (BPS; Chomsky 1995), there is no distinction between head, bar, and phrase levels. Therefore, a prediction of this type of account is that if a probe remains unsatisfied when it reprojects to form a maximal projection, that maximal projection should be able to probe its c-command domain through the same kind of cyclic expansion that makes Spec-Head agreement possible.

In this talk, which draws on data from original fieldwork, I argue on the basis of a pattern of an agreeing adjunct C in Amahuaca (Panoan; Peru) that this prediction of cyclic expansion is borne out. Adjunct C agrees with DPs in its own complement but also with matrix DPs. This is possible because the maximal projection of this high adjunct C can probe its c-command domain -- the matrix TP. This account based on cyclic expansion provides a straightforward way to capture this apparently non-local pattern of agreement without loosening the conditions on locality in Agree. 

The Amahuaca data therefore provide support for a Cyclic Agree model and suggest that probe reprojection is fully generalizable and need not be limited to (what in non-BPS terms are) intermediate level projections. The strongest conclusion of such an account is that Agree always requires that the probe c-command the goal, with Spec-Head agreement and the type of apparent long-distance agreement seen in Amahuaca simply indicating cyclic expansion of the probe's domain.

 

מרצה: 
אמילי קלם, אוניברסיטת קליפורניה בברקלי

סמינר מחלקתי

תאריך: 
ג', 01/01/2019 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר הסמינרים של ה-LLCC
מרצה: 
דוד ארשלר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

סמינר מחלקתי

תאריך: 
ג', 08/01/2019 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר הסמינרים של ה-LLCC
מרצה: 
אולגה קגן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כנס יגד"ל 7

תאריך: 
ב', 08/04/2019

מיקום: 
האוניברסיטה העברית
כנס הסטודנטים הבין-לאומי השביעי לגישות מגוונות בבלשנות (IGDAL 7)

מרצה אורחת: ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ', האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מטרתו של כנס הסטודנטים לתארים מתקדמים, IGDAL, היא לעודד דיון פתוח בין חוקרים צעירים בתחומי הבלשנות השונים.