ברוכים הבאים לאתר החוג לבלשנות

הבלשנות עוסקת במחקר תופעות לשוניות ובחקר העקרונות הבסיסיים של השפה. היכולת להשתמש בשפה מורכבת ועשירה היא יכולת ייחודית לאדם, המעמידה לרשותו כלי חיוני לא רק לתקשורת אלא גם לחשיבה. מכאן העניין הרב בחקירת השפה, ובהבנת מאפייניה ועקרונותיה. האם יש עקרונות מבנה המשותפים לשפות כולן, או שהשפות השונות נבדלות זו מזו ללא הגבלה? כיצד ניתן להשוות בין שפות? אילו תאוריות קיימות כיום בחקר הלשון?

צור קשר

ראש החוג וראש המדור לבלשנות פונקציונלית: ד"ר איתן גרוסמן

ראש המדור לבלשנות גנרטיבית: ד"ר לוקה צרניץ'

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): ד"ר מיכל מרמורשטיין

יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי): ד"ר נורה בונה

יועץ תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): ד"ר איתן גרוסמן

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): ד"ר עינת רובינשטיין

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

 

פרופ' עידית דורון ז"ל

בוגרת החוג חגית סופר ז"ל

החוג לבלשנות אבל על לכתה בטרם עת של בוגרת החוג חגית סופר ז"ל ומשתתף בצער המשפחה.

בשנת 2015 חגית כתבה עבודת גמר שעסקה ב"ביטויים הביטואליים בעברית המקראית המוקדמת", ולאחר מכן החלה מסלול לכתיבת דוקטורט בחוג, אך נאלצה לקטוע אותם בשל מחלה.

במהלך שנות לימודיה, חגית התמקדה בדקדוק של לשון המקרא, ומעבר לעבודת הגמר, כתבה מספר עבודות הבוחנות בכלים תיאורטיים תופעות לשוניות מלשון המקרא, ביניהן מבנים מודאליים, מבנים מורכבים עם פועל התנועה הולך, סוגיות הנוגעות לסדר מילים ותופעות הנוגעות ליידוע. 

מלבד לימודיה עסקה בקלינאות תקשורת. לחגית היו בן זוג ושישה ילדים.

חדשות