פרופ' לוקה צרניץ'

לוקה צרניץ'
פרופ'
לוקה
צרניץ'
ראש החוג וראש המדור לבלשנות גנרטיבית
יועץ מוסמך למדור הגנרטיבי
מתחם אוסטרליה, חדר 226
02-5882179
luka.crnic@mail.huji.ac.il

לוקה צרניץ' קיבל תואר דוקטור מ MIT בשנת 2011. תחומי המחקר העיקריים שלו נוגעים לתחביר, סמנטיקה והממשק בין השניים.
מענקי המחקר הפעילים שלו הם:

ISF 1926/14 Polarity items across languages

GIF I-2353-110.4/2014 Alternative-sensitive computations in natural language: focus-sensitive particles and embedded exhaustification