הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית בתואר ראשון

מי צריך לכתוב?

על כל תלמיד/ה בתואר ראשון לכתוב עבודות סמינריונית. על התלמידים לכתוב עבודה סמינריונית אחת בכל חוג במסלול הדו-חוגי ושתי עבודות סמינריונית בחוג במסלול החד-חוגי. עבודות סמינריונית נכללות בשקלול הציון הסופי לתואר אך אינן נכללות במניין 120 נ׳׳ז של הקורסים הנדרשים לתואר. הכנת העבודה מתבססת על עבודה עצמאית של התלמיד/ה.

מהי מטרת העבודה הסמינריונית?

להביא לידי הבשלה את הכישורים האקדמיים הבסיסיים שנרכשו במהלך התואר וליישמם בתחום הבלשנות.

במסגרת העבודה הסמינריונית, על התלמיד/ה להראות את היכרותו/ה עם הספרות המחקרית, להדגים יכולת קריאה ביקורתית, לנסח שאל(ו)ת מחקר, להפגין את מיומנויות הניתוח הבלשני שנרכשו במהלך התואר, כל זאת על פי אמות המידה של הכתיבה האקדמית.

 

מתי  ובאיזה מסגרת לכתוב?

מומלץ לכתוב את העבודה בסוף שנה ב׳ או בשנה ג׳ של התואר. באופן רגיל, עבודה סמינריונית נכתבת במסגרת קורס שמוגדר כסמינר בשנתון (מופיע כ״סמ״). היתרון באפשרות זאת הוא היכרות עמוקה יותר עם השדה התיאורטי והמתודולוגי שבו נכתבת העבודה ושימוש בספרות ובכלים שנלמדו בקורס. אפשרות נוספת היא לכתוב עבודה סמינריונית שלא במסגרת קורס. בשני המקרים, יש להירשם לקורס "עבודה סמינריונית" (41061, 36630) בשנה שבה העבודה נכתבת.

איך לבחור נושא ומהם סוגי העבודות?

נושא העבודה ייקבע בתיאום עם המורה המנחה את העבודה. ככלל, העבודה צריכה להיות בעלת אופי מחקרי עצמאי, ולהציג מחקר קטן-היקף. ישנם שני סוגים רווחים של עבודות. העבודה שלכם יכולה להתמקד באחד הסוגים או להיות שילוב ביניהם:

·       מחקר אמפירי המבוסס על קורפוס של שפה מסוימת;

הערה: מומלץ לכתוב עבודה מסוג זה כאשר התלמיד/ה עדיין במגע רגיל עם השפה אותה הוא לומד, למשל במסגרת "עיוני דקדוק של שפה פלונית״.

·       עיון ביקורתי בספרות בלשנית משנית (לדוגמה, השוואה בין שתי גישות שונות לאותה תופעה, בהתבסס על שני מאמרים שונים, וכו').

 

מה הם שלבי כתיבת העבודה?

1.     חשבו על רעיון/שאלה/בעיה שמסקרנים אתכם ושהייתם רוצים להעמיק בהם.

2.     כשאתם מתחילים לתכנן את העבודה, גשו למורה שאתם מעוניינים לכתוב את העבודה בהנחייתו/ה. יחד עם המנחה, נסחו באופן פרטני את נושא העבודה וגבשו את המבנה שלה. רצוי לחבר את ראשי הפרקים של העבודה תוך התייעצות עם המנחה, ובכל מקרה על המנחה לאשר את ראשי הפרקים של העבודה טרם כתיבתה. אם המנחה מעוניין/ת, תוכלו להגיש טיוטה של העבודה לפני מסירת הנוסח הסופי.

3.     היקף העבודה הוא כ-20-15 עמודים, המכילים כ-5000-7000 מילים, ללא הרשימה הביבליוגרפית ונספחים.  רצוי להדפיס את הטקסט ברווח של שורה וחצי, עם שוליים של לפחות 2 ס׳׳מ.

4.     מנחה העבודה ידריך אתכם באשר לנורמות ארגון הרשימה הביבליוגרפית. קווים מנחים מועילים נמצאים פה:

http://www.eva.mpg.de/linguistics/past-research-resources/resources/generic-style-rules.html.

5.     הקפידו לצטט כראוי את המקורות שאתם משתמשים בהם.

6.     דוגמאות משפות שאינן אנגלית או עברית צריכות להיות מוצגות באופן סטנדרטי, עם גלוסות ותרגום. קווים מנחים לגלוסות נמצאים פה:

https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php.

7.     השתמשו בלשון בהירה וכתבו את העבודה בסגנון הכתיבה העיונית-מדעית. הקפידו על כותרות ותת-כותרות בעיצוב אחיד.

8.     את העבודה יש להגיש דרך מזכירות החוג (בעותק מודפס או כקובץ אלקטרוני).

9.     תאריך אחרון למסירת העבודה הוא ה-30 בספטמבר, אפשרות הארכה באישור המנחה וראש/ת החוג עד ה-31 בדצמבר.