צרו קשר

מזכירות החוג:

גב' דבורה מזן

טלפון: 02-5883558

כתובת מייל: debim@savion.huji.ac.il 

משרד: 4504

קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30,  ימים ב'-ה' בשעות 13:00-10:00 

יעוץ לימודים:

המדור לבלשנות פונקציונלית

יועצת תואר בוגר, ד"ר מיכל מרמורשטיין

יועץ תואר מוסמך, פרופ' איתן גרוסמן

רכז המדור, פרופ' ערן כהן

המדור הגנרטיבי

יועצת בוגר וראשת החוג, ד"ר נורה בונה

יועץ תואר מוסמך, ד"ר עינת רובינשטיין