ד"ר נורה בונה

נורה בונה
יועצת תואר בוגר, המדור לבלשנות גנרטיבית
בניין מנדל, חדר 233
02-5883981


דוקטורט מאוניברסיטת פריז 8, סן-דניס, הצטרפה לסגל החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בשנת 2007.
תחומי המחקר שלה כוללים: יחסי גומלין בין זמן דקדוקי, אספקט ומודאליות, במיוחד בביטוי הרגליות בשפה, תחביר משפט שייכות, והתחביר והסמנטיקה של מבנים הכוללים דטיבים מוצרכים ובלתי מוצרכים. הנושא האחרון נחקר בתמיכת הקרן הישראלית למדעים.