פרופ' נורה בונה

נורה בונה
פרופ'
נורה
בונה
יועצת תואר בוגר, המדור לבלשנות גנרטיבית
בניין מנדל, חדר 233
02-5883981
nora.boneh@mail.huji.ac.il


 

דוקטורט מאוניברסיטת פריז 8, סן-דניס, הצטרפה לסגל החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בשנת 2007.

במחקר שלה היא בוחנת את המימושים הבלשניים של קטגוריות קונספטואליות כגון טמפורליות, שייכות, גרימה; במסגרת החקירה הזאת, תשומת לב מיוחדת ניתנת לחקר מבנים פועליים מורכבים, בעיקר מזווית תחבירית סינכרונית, אך גם באמצעות מחקר היסטורי. היא עובדת בעיקר על חקר ביטויי הרגליות בשפה, על התכונות האספקטואליות של מערכות הזמנים בעברית החדשה והעברית המקראית והיציבות שלהן לאורך זמן, על מימוש ארגומנטים והתחביר של משפטים כפולי מושא, הכוללים דטיבים מוצרכים ובלתי מוצרכים, ועל מבנים המביעים סיבתיות.