ועדת מורים-תלמידים

צור קשר

ראשת החוג ויועצת תלמידי בוגר (מדור גנרטיבי): ד"ר נורה בונה

רכז המדור לבלשנות פונקציונלית: פרופ' ערן כהן

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): ד"ר מיכל מרמורשטיין

יועץ תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): ד"ר איתן גרוסמן

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): ד"ר עינת רובינשטיין

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

הישיבה נערכה ב 24.5.2018

מרצים נוכחים: ד׳׳ר מיכל מרמורשטיין וד׳׳ר עינת רובינשטיין.

תלמידים נוכחים: נעידו בנבג׳י, תמר בן מאיר, יוני דברת, שירן חלימי, נופר כהן, רנן מטלון, יפעת שחם ואורן שכטר. 

לצפייה בפרוטוקול הישיבה לחצו כאן

לצפייה בפרוטוקל הקודם לחצו כאן