ועדת מורים-תלמידים

צור קשר

ראש החוג וראש המדור לבלשנות גנרטיבית: פרופ' לוקה צרניץ'

ראש המדור לבלשנות פונקציונלית:  ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): פרופ' איתן גרוסמן

יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי): פרופ' מלכה רפפורט חובב

יועצת תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): פרופ' לוקה צרניץ'

רכזת החוג: אדוה כהן
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883616

 

ועידת מורים-תלמידים עבור שנת הלימודים תשפ"א

מועד הוועידה: 19.5.2021

מרצים נוכחים: ד׳׳ר מיכל מרמורשטיין וד׳׳ר עינת רובינשטיין.

תלמידים נוכחים: אמיר אפרתי, אנמר שקד, נטע איפרגן, מידד עובדיה, שירה אלעד, חלי ולדשטיין, ריקו לביא, עילי לוי, אדם רפופורט, אביה וקנין, נדיה
מסארווה.

לצפייה בפרוטוקול הישיבה לחצו כאן

ועידת מורים-תלמידים עבור שנת הלימודים תש"פ

מועד הוועידה: 26.5.2019

מרצים נוכחים: ד׳׳ר מיכל מרמורשטיין וד׳׳ר עינת רובינשטיין

תלמידים נוכחים: ניב שגיא, יעל טל, פאטימה ג'אבר, דניאל אברין, נועה לביטוב, חגי קובטש, אמיר אפרתי, נעמי רחמן ועידו בנבג׳י

לצפייה בפרוטוקול הישיבה לחצו כאן