ועדת מורים-תלמידים

צור קשר

ראשת החוג ויועצת תלמידי בוגר (מדור גנרטיבי): ד"ר נורה בונה

רכז המדור לבלשנות פונקציונלית: פרופ' ערן כהן

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): ד"ר מיכל מרמורשטיין

יועץ תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): ד"ר איתן גרוסמן

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): ד"ר עינת רובינשטיין

מזכירות החוג: גב' דבי מזן

הישיבה נערכה ב-26.5.2019

מרצים נוכחים: ד׳׳ר מיכל מרמורשטיין וד׳׳ר עינת רובינשטיין

תלמידים נוכחים: ניב שגיא, יעל טל, פאטימה ג'אבר, דניאל אברין, נועה לביטוב, חגי קובטש, אמיר אפרתי, נעמי רחמן ועידו בנבג׳י