ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

witzlack-makarevich
ד"ר
אלנה
ויצלק-מקרביץ'
המדור לבלשנות פונקציונלית
יועצת תואר מוסמך (מדור פונקציונלי)
מתחם אוסטרליה, חדר 209
02-5883981
witzlack@googlemail.com
המחקר שלי עוסק בתיעוד, בתיאור ובהסבר המגוון הלשוני. אני מתעניינת בשונות לשונית בשפות העולם ובגישות להסבר השונות הזאת. התופעות שאני חוקרת שייכות בראש ובראשונה לתחום המורפו-תחביר וכוללות יחסים דקדוקיים, מבנה המסר וקישור פסוקיות. בנוסף, לקחתי חלק במשך השנים בפרויקטים בפונטיקה, בניתוח השיח ובפסיכובלשנות. המחקר שלי משלב מחקרים טיפולוגיים בקנה מידה רחב הסוקרים מאות שפות, לצד מחקרים על תופעות מעניינות במשפחות שפות מסוימות (מיקרו-טיפולוגיה). כמו-כן, אני עורכת מחקרי עומק על שפות בודדות. נוסף על כך, אני עוסקת בתיעוד ובתיאור שפות ועורכת מחקרי שטח חוזרים לצורך איסוף נתונים ראשוניים בשפות Khoekhoe ו-Nǁng, השייכות למשפחת השפות קויסאן ומדוברות בדרום אפריקה. נכון להיום, אני עובדת על שפת הבנטו Ruuli המדוברת באוגנדה, שטרם תוארה במחקר.