גברת מייקה דניאלס וטרמן

מייקה  דניאלס וטרמן
גברת
מייקה
דניאלס וטרמן
בניין מדעי הרוח, חדר 6615
02-5883837
mirjammieke.daniels@mail.huji.ac.il

מלמדת שפות מערב-גרמניות: הולנדית סטנדרטית בת ימינו וכן טיפולוגיה של השפות: הולנדית, פריזית ואפריקנס. בעבר לימדה גם קורסים בוולשית בינונית. בעלת תואר מוסמך בבלשנות מבנית מהאוניברסיטה העברית (magna cum laude). עבודת המחקר לדוקטורט עוסקת בתפקידו הנרטיבי של דגם פועלי פריפרסטי בוולשית בינונית. חוקרת בעיקר צורות מורפולוגיות (פשוטות או מורכבות) וכן מבנים תחביריים מנקודת המבט של בלשנות הטקסט, כולל דקדוק נרטיבי ומבנה המסר. פרסמה מאמרים על נושאים בשפה ההולנדית וגם על מגע בין לשונות ובכללם: ההיגוי של ה-[ע] בקרב יהודי הולנד. גילתה תרגומים בשפת היידיש של הסופר ההולנדי המפורסם Eduard Douwes Dekker (המוכר בשם העט Multatuli) אשר עד אז לא היו ידועים לא לחוקרי ההולנדית ולא לחוקרי היידיש ופרסמה את הממצאים בכתב העת Over Multatuliו(About Multatuli). במהלך שנת 2010 ארגנה באוניברסיטה העברית את הכנס הבינלאומי הדו-שנתי של חוקרי השפה ההולנדית ואף שימשה כעורכת ראשית לכרך 10 של הסדרה NTVLו(2013).