גברת מייקה דניאלס וטרמן

מייקה  דניאלס וטרמן
בניין מדעי הרוח, חדר 6615
02-5883837

מיקה (מרים) דניאלס-ווטרמן מלמדת שפות מערב-גרמניות: הולנדית סטנדרתית בת ימינו וטיפולוגיה-השוואתית של השפות: הולנדית, פריזית ואפריקנס. כמו כן לימדה קורס בוולשית בינונית. היא בעלת תואר מוסמך בבלשנות מבנית באוניבסיטה העברית. למדה בבית ספר למתורגמנים באוניבריסת  ג'נבה ובאוניברסיטאות בבלגיה ודרום-אפריקה. המחקר לדוקטורט (לא הושלם עדיין) עוסק בתפקידו הטקסטואלי של מבנה תחבירי בוולשית בינונית. תחומי העניין והמחקר שלה מתמקדים בעיקר בניתוח פונקצוינלי של צורות ושל מבנים תחביריים מנקודת המבט של בלשנות הטקסט, כולל מבנה המסר. היא פרסמה מאמרים  על נושאים בשפה ההולנדית אבל גם על התרגומים ביידיש של הסופר ההולנדי  Multatuli ועל מגע בין לשונות: ההיגוי של ה /ע/ בקרב יהודי הולנד. ב 2010 ארגנה באוניברסיטה העברית את הכנס הבינלאומי הדו-שנתי של חוקרי השפה ההולנדית, וערכה (עורכת ראשית) את המאמרים: כרך 10 של הסדרה  NTVL (2013).