פרופ' אליצור בר-אשר סיגל

elitzur_bar-asher_siegal
פרופ'
אליצור
בר-אשר סיגל
החוג ללשון העברית
בניין מנדל, חדר 232
02-5881978
ebas@mail.huji.ac.il

עוסק בבלשנות שמית משווה והיסטורית, כמו כן בחקר התחביר והסמנטיקה, ואף חוקר דרכים תיאורטיות שבהן אפשר למזג את הסמנטיקה הפורמלית עם המחקר הדיאכרוני של השפה.

לצד זה חוקר את ההיסטוריה של הבלשנות ובמיוחד את התהוות הדיסציפלינה מפרנץ בופּ ועד לפרדיננד דה-סוסיר.

עמית מחקר במרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה (LLCC).

חבר בקבוצת המחקר "בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית": קטגוריות משמעות אוניברסליות ודפוסי שינוי משמעות נפוצים, סכוליון תשע"ח-תש"פ.