פרופ' אורלי גולדווסר

אורלי גולדווסר
פרופ'
אורלי
גולדווסר
החוג לארכאולוגיה
בניין מדעי הרוח, חדר 7715
orly.goldwasser@gmail.com

אורלי גולדווסר

פרופסור לאגיפטולוגיה במכון לארכיאולוגיה, פרופסור כבוד באוניברסיטת גוטינגן, גרמניה.

 

תחומי העניין המחקריים שלי הם:

דקדוק של המצרית העתיקה -תחום מרכזי הסוציולוגיה של הלשון.

הגדרת מערכת הממינים של הכתב המצרי ובעקבותיו מיון העולם בתרבות מצרים העתיקה.

המצאת האלפבית מן ההירוגליפים המצריים בסיני.

הבטים קוגניטיביים וסמיוטיים של כתב החרטומים וכתיבה בתמונות באופן כללי בעבר ובהווה.

מחקר השוואתי של הכתב המצרי עם כתבים מורכבים אחרים.

אוסטראקונים הייראטיים בכנען.