חטיבות לבוגר

הלימודים בחטיבה מקנים את יסודות המחקר הבלשני בגישה פורמאלית- תאורטית. הגישה הפורמאלית-תאורטית מהווה בסיס למחקר לשוני בין- תחומי, ולכן יכולים למצוא בה עניין תלמידים ממדעי החברה, מדעי החיים, מדעי המחשב וממתמטיקה המעוניינים להכיר את המחקר הפורמאלי-מבני של השפה.

יועצת החטיבה: ד"ר נורה בונה

החטיבה מציעה קורסי ליבה בבלשנות, ללא התמחות בשפה כלשהי. במסגרת החטיבה מוצעים לתלמידים קורסי סקירה כלליים (מבוא לבלשנות, תולדות הדיסציפלינה). ניתנת ההזדמנות להכיר את רמות הניתוח השונות בבלשנות וכן לרכוש מיומנויות ניתוח בסיסיות (פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה, בלשנות שדה). כן מוצע מגוון רחב של קורסים בתת-תחומים השונים בבלשנות (בלשנות משווה, בלשנות היסטורית, בלשנות חישובית, סוציו- בלשנות).

 יועצת החטיבה: פרופ' עידית דורון