קריסטיאן לוקטל

קריסטיאן  לוקטל
קריסטיאן
לוקטל
Language Logic and Cognition Center, Room 213
christian.locatell@mail.huji.ac.il

כריסטיאן לוקטל (דוקטורט, שפות עתיקות, אוניברסיטת סטלנבוש) הוא עמית פוסט-דוקטורט העובד בצומת של בלשנות תיאורטית ושפות עתיקות, בעיקר עברית עתיקה ושפות שמיות צפון-מערביות אחרות. עבודתו הנוכחית מתמקדת בדרך בה התפתחו מילות קישור אדברביאליות בשפות שמיות צפון-מערביות (כלומר, ממה הן התפתחו, אל מה הן התפתחו, וכיצד רכשו משמעויות ופונקציות חדשות). תחומי עניין אחרים הם מערכות מילוליות, מבנה המסר וניתוח השיח, גרמטיקליזציה, בלשנות קוגניטיבית, תיאוריות עצביות של שפה, תרגום, הרמנוטיקה, ארכיאולוגיה, תיאולוגיה וכל דבר שיכול לעזור להבין טוב יותר טקסטים עתיקים ועולמותיהם.