לאון שור

לאון שור
לאון
שור

אני מתעניין בהיבטים תחביריים, סמנטיים, ופרגמטיים של העברית המדוברת, תוך שימוש בגישות פונקציונליות והידודיות לחקר הלשון הדבורה, כגון בלשנות האינטראקציה (Interactional Linguistics) וניתוח שיחה (Conversation Analysis). תחומי המחקר העיקריים שלי כוללים את הנושאים הבאים: אזכור/רפרור, קטגוריית השלילה, סמני שיח, יחסי גומלין בין לשון ומחוות, העצמה, שינוי לשוני.