נופר כהן

נופר כהן
נופר
כהן
nofikc@gmail.com

נופר כהן היא תלמידת מוסמך בחוג לבלשנות. מתעניינת בממשק שבין תחביר וסמנטיקה, וכן בפסיכובלשנות ובלשנות ניסויית. משמשת כעוזרת מחקר במעבדה הניסויית לתחביר וסמנטיקה בהנחייתו של ד"ר לוקה צ'רניץ'.