יואב יוסף

יואב יוסף
יואב
יוסף
yoav.yosef@mail.huji.ac.il
תלמיד לתואר שני בבלשנות פונקציונלית, כותב את עבודת המוסמך בהנחיית ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'. עוסק בניתוח השפה הדבורה, ניתוח השיחה ובפרוזודיה. כמו כן, עוסק ומתעניין בשפות דרום אסייתיות בתת היבשת ההודית, טיפולוגיה, בבלשנות שדה ובבלשנות קורפוס. זוכה פרס מצטיין דיקן לשנת תשע"ו-תשע"ז.