יאיר יצחקי

יאיר יצחקי

איר יצחקי הוא תלמיד מוסמך בחוג לבלשנות. תחומי העניין שלו כוללים סמנטיקה פורמלית וממשק תחביר-סמנטיקה, ובפרט עמימות, שלילה, אליפסיס וכינויי רמז. הוא נוטל חלק בפרויקט, במימון הקרן הלאומית למדע, של אייבי סישל על כינויי רמז, הצבעה ואנפורה.