תכניות לימודים

צור קשר

ראש החוג וראש המדור לבלשנות גנרטיבית: פרופ' לוקה צרניץ'

ראש המדור לבלשנות פונקציונלית:  ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): פרופ' איתן גרוסמן

יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי): פרופ' מלכה רפפורט חובב

יועצת תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): פרופ' לוקה צרניץ'

רכזת החוג: אדוה כהן
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883616

 

תכניות לימודים