תכניות לימודים

צור קשר

ראש החוג וראש המדור לבלשנות פונקציונלית: פרופ' איתן גרוסמן

ראש המדור לבלשנות גנרטיבית: פרופ' לוקה צרניץ'

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): ד"ר מיכל מרמורשטיין

יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי): פרופ' נורה בונה​​​​​​​

יועץ תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): פרופ' איתן גרוסמן

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): ד"ר עינת רובינשטיין

מזכירות החוג: גב' דבי מזן
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

 

תכניות לימודים