תכניות לימודים

להוסיף לינק לתנאי קבלה לאוניברסיטה.

תואר ראשון

תכנית הלימודים מציעה לכל התלמידים את הבחירה בהתמחות באחד משני המדורים:

בלשנות פונקציונלית (סטרוקטורלית)

בלשנות גנרטיבית

המדור לבלשנות פונקציונלית (סטרוקטורלית):

מושם דגש בלימודי המדור על חקר הלשון, בהתבסס על טקסט טבעי (מדובר או כתוב).

הלימודים מתמקדים בניתוח מערכות לשוניות,  כמו גם בקשרים ביניהן: תיאור מבנה הלשון והקטגוריות המצויות בה – סינכרוני בחינת התפתחות הלשונות והשתנותן – דיאכרוני השוואת לשונות על בסיס קרבתן המשפחתית – גנאלוגיה מיון הלשונות על פי דימיון מבני ביניהן – טיפולוגיה תיחומן של הלשונות והדיאלקטים – דיאלקטולוגיה תחביר-על של דגמים טקסטואליים - בלשנות הטקסט וניתוח השיח.

תלמידים הלומדים במסגרת החוג במדור הפונקציונלי, ילמדו ארבע שפות על פי בחירתם. בנוסף לכך, כבר במהלך שנה א', יבחרו התלמידים בלימודי מכינה בלשון עתיקה (ערבית , אכדית, רומית, יוונית או סנסקריט).

המדור לבלשנות הגנרטיבית:

הלימודים במדור מבוססים על שיעורים תאורטיים המקנים בהדרגה את מיומנות הניתוח הבלשני, במקביל ללימוד שפה אחת או שתיים (בנוסף לאנגלית ועברית) ועל פי בחירת התלמיד/ה.

תכנית הלימודים מורכבת במבנה היררכי: שיעורי יסוד, שיעורי מבוא, שיעורים תחומיים ושיעורים בין-תחומיים.הלימודים מתמקדים בניתוח מפורט של מערכות לשוניות, תוך הבחנה בין רמות המבנה השונות, כמו למשל:יחידות הקול והשמע, ואופן תפקודם - פונולוגיהיחידות המשמעות וסוגי המילים – מורפולוגיה מבנה המשפט וחלקיו – תחביר הרכבת משמעות המשפט מחלקיו התחביריים – סמנטיקה בניית הטקסט וכללי השיח – פרגמטיקה כללי היסק לוגיים והקשר בין השפה לעולם - פילוסופיה של הלשון.

על התלמידים הלומדים בחוג, במדור הגנרטיבי, ללמוד שפה אחת או שתיים במהלך התואר, על פי בחירתם.

 צירופים אפשריים

לימודי החוג משתלבים היטב עם לימודים בחוגים הבאים:

מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה. חוגים לשוניים-ספרותיים-תרבותיים: לשון עברית, אנגלית, לימודים לטינו-אמריקניים, לימודים רומאניים, לימודים גרמניים, לימודים רוסיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים, ספרות כללית והשוואתית, סוציולוגיה, תקשורת.

 לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן (המידע נכון לשנת תשע"ו)

כללים ונהלים, תשע"ו (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של בלשנות.

תואר מוסמך

במהלך לימודי המוסמך רוכשים התלמידים שליטה במיומנויות אקדמיות בסיסיות, מרחיבים את ידע השפות שלהם ומתוודעים דרך הסמינרים השונים לשאלות מרכזיות במחקר הבלשני כיום.

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: המחקרי והלא-מחקרי.

במסלול המחקרי כותבים התלמידים עבודה מחקרית מורחבת בהנחית מרצי החוג.

במהלך לימודיהם משתלבים התלמידים במחקרים של חברי הסגל ויכולים לזכות במלגת מחייה.

במקביל סטודנטים יכולים לפנות לתכניות אוניברסיטאיות ופקולטטיות לתלמידי מחקר מצטיינים (לפרטים). ובנוסף, תלמידי מחקר מצטיינים בחוג יכולים להגיש מועמדות לשתי תכניות מחקר ייעודיות לסטודנטים מצטיינים:

התכנית של המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה LLCCלפרטים לחץ כאן.

תכנית לימודים מובנית לדוקטורט ישיר בבלשנות (תכנית משותפת לאוניברסיטה העברית בירושלים ולאוניברסיטת תל-אביב בתמיכת הקרן למדעי הרוח). לפרטים לחץ כאן.

 

היועצים לתואר מוסמך הם:

ד"ר לוקה צרניץ', המדור הגנרטיבי

ד"ר מיכל מרמורשטיין, המדור הפונקציונלי