תכניות לימודים

צור קשר

ראש החוג וראש המדור לבלשנות גנרטיבית: פרופ' לוקה צרניץ'

ראש המדור לבלשנות פונקציונלית:  ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

יועצת תואר בוגר (מדור פונקציונלי): פרופ' איתן גרוסמן

יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי): פרופ' מלכה רפפורט חובב

יועצת תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): ד"ר אלנה ויצלק-מקרביץ'

יועצת תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): פרופ' לוקה צרניץ'

רכזת החוג: אדוה כהן
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883616

 

תואר ראשון

תכנית הלימודים מציעה לכל התלמידים את הבחירה בהתמחות באחד משני המדורים:

בלשנות פונקציונלית (סטרוקטורלית)

בלשנות גנרטיבית

המדור לבלשנות פונקציונלית (סטרוקטורלית):

מושם דגש בלימודי המדור על חקר הלשון, בהתבסס על טקסט טבעי (מדובר או כתוב).

הלימודים מתמקדים בניתוח מערכות לשוניות,  כמו גם בקשרים ביניהן: תיאור מבנה הלשון והקטגוריות המצויות בה – סינכרוני בחינת התפתחות הלשונות והשתנותן – דיאכרוני השוואת לשונות על בסיס קרבתן המשפחתית – גנאלוגיה מיון הלשונות על פי דימיון מבני ביניהן – טיפולוגיה תיחומן של הלשונות והדיאלקטים – דיאלקטולוגיה תחביר-על של דגמים טקסטואליים - בלשנות הטקסט וניתוח השיח.

תלמידים הלומדים במסגרת החוג במדור הפונקציונלי, ילמדו ארבע שפות על פי בחירתם. בנוסף לכך, כבר במהלך שנה א', יבחרו התלמידים בלימודי מכינה בלשון עתיקה (ערבית , אכדית, רומית, יוונית או סנסקריט).

המדור לבלשנות הגנרטיבית:

הלימודים במדור מבוססים על שיעורים תאורטיים המקנים בהדרגה את מיומנות הניתוח הבלשני, במקביל ללימוד שפה אחת או שתיים (בנוסף לאנגלית ועברית) ועל פי בחירת התלמיד/ה.

תכנית הלימודים מורכבת במבנה היררכי: שיעורי יסוד, שיעורי מבוא, שיעורים תחומיים ושיעורים בין-תחומיים.הלימודים מתמקדים בניתוח מפורט של מערכות לשוניות, תוך הבחנה בין רמות המבנה השונות, כמו למשל:יחידות הקול והשמע, ואופן תפקודם - פונולוגיהיחידות המשמעות וסוגי המילים – מורפולוגיה מבנה המשפט וחלקיו – תחביר הרכבת משמעות המשפט מחלקיו התחביריים – סמנטיקה בניית הטקסט וכללי השיח – פרגמטיקה כללי היסק לוגיים והקשר בין השפה לעולם - פילוסופיה של הלשון.

על התלמידים הלומדים בחוג, במדור הגנרטיבי, ללמוד שפה אחת או שתיים במהלך התואר, על פי בחירתם.

 צירופים אפשריים

לימודי החוג משתלבים היטב עם לימודים בחוגים הבאים:

מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה. חוגים לשוניים-ספרותיים-תרבותיים: לשון עברית, אנגלית, לימודים לטינו-אמריקניים, לימודים רומאניים, לימודים גרמניים, לימודים רוסיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים, ספרות כללית והשוואתית, סוציולוגיה, תקשורת.

 לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן (המידע נכון לשנת תשע"ו)

כללים ונהלים, תשע"ו (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של בלשנות.