פרופ' עידית דורון

עידית דורון
פרופ'
עידית
דורון
המדור לבלשנות גנרטיבית

מחקרה של עידית דורון נוגע לממשק בין סמנטיקה, מורפולוגיה ותחביר, בייחוד בנושאים כמו מערכת הפועל השמית, פרדיקטים שמניים, יחד נושא-פרדיקט, כינויים מוסבים, ארגטיביות, אליפסה, דיבור משולב, הרגליות, הסמנטיקה של voice, יידוע, רפרור למינים.
השפות עליהן עבדה הן עברית (בדגש על הקשרים ההיסטוריים בין עברית חדשה לעברית קלאסית), ערבית, ארמית, אנגלית וצרפתית.