פרופ' עידית דורון

עידית דורון
המדור לבלשנות גנרטיבית
מתחם אוסטרליה, חדר 210
02-5883851

מחקרה של עידית דורון נוגע לממשק בין סמנטיקה, מורפולוגיה ותחביר, בייחוד בנושאים כמו מערכת הפועל השמית, פרדיקטים שמניים, יחד נושא-פרדיקט, כינויים מוסבים, ארגטיביות, אליפסה, דיבור משולב, הרגליות, הסמנטיקה של voice, יידוע, רפרור למינים.
השפות עליהן עבדה הן עברית (בדגש על הקשרים ההיסטוריים בין עברית חדשה לעברית קלאסית), ערבית, ארמית, אנגלית וצרפתית.