פרופ' שאול מיגרון

פרופ'
שאול
מיגרון

יליד תל-אביב, 1930. הרצה בחוג לבלשנות בין השנים 1986-1996. נפטר ב 2014.

תחומי מחקר שלו כללו בלשנות משווה של השפות ההודו-אירופיות, בדגש על אינדו-ארית; אטימולוגיה הודו-אירופית, מומחה בעל-שם לוודית, בייחוד ריגוודה; הלשון הפואטית; הקבלות ומגע אפשרי בין שירה הודו-אירופית עתיקה ושירה שמית עתיקה.