עמרי מירז

Omri Mayraz

עמרי מירז הוא תלמיד תואר שני בבלשנות בתוכנית הלימודים המובנית לדוקטורט ישיר בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. מתעניין ברכישת שפה ראשונה ושנייה, בעיבוד דקדוקי ובגרמטיזציה. מלגאי בתוכנית דוקטורט ישיר בבלשנות.