עמרי עמירז

Omri Mayraz
עמרי
עמירז
omri.mayraz@mail.huji.ac.il

תלמיד תואר שני בבלשנות בתוכנית הלימודים המובנית לדוקטורט ישיר של האוניברסיטה העברית בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב וחבר בקבוצת המחקר "בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית" במרכז מנדל סכוליון. חוקר תופעות בממשק תחביר-סמנטיקה מזווית טיפולוגית ודיאכרונית. מלגאי בתוכנית HUJI-TAU ובמרכז מנדל סכוליון.