ד"ר עינת רובינשטיין

עינת רובינשטיין
ד"ר
עינת
רובינשטיין
המדור לבלשנות גנרטיבית
בניין מנדל, חדר 234
02-5883122
aynat.rubinstein@mail.huji.ac.il

עינת רובינשטיין חוקרת נושאים בסמנטיקה של שפה טבעית ובממשקים בין הסמנטיקה לבין פרגמטיקה ותחביר.
היא מתעניינת במנגנונים הלשוניים שמקנים לנו את היכולת האנושית הייחודית לספר לא רק על ה״כאן ועכשיו״ אלא גם לתאר מחשבות לגבי העבר, העתיד, מה שאפשרי ומה שהכרחי, ומה שיכול היה לקרות אך לא התממש. בעבודתה היא מסתמכת על שיטות מחקר אמפיריות הכוללות כריית נתונים ממאגרים טקסטואליים גדולים (בלשנות קורפוס), עיבוד שפה טבעית (אלגוריתמים חישוביים) וניסויים פסיכובלשניים. לאחרונה היא עוסקת במחקר מבוסס קורפוס של התגבשות העברית החדשה בתחילת המאה ה-20.