נעמי רחמן

נעמי רחמן
נעמי
רחמן
naomi.rachman@mail.huji.ac.il

נעמי רחמן היא תלמידת מוסמך בחוג לבלשנות פונקציונאלית, בהנחייתה של הפרופסור אורלי גולדווסר. עוסקת במצרית קלאסית ורעמססית, מתעניינת באכדית ובבלשנות היסטורית ככלל, ובלשנות החוקרת את משפחת השפות האפרו-אסיאתיות בפרט. כמו כן מתעניינת בחקר השורש השמי, ובמערכת הממיינים המצרית.