נעה באסל

Noa Bassel
דוקטורנטית בתוכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ת"א וחברה בקבוצת "בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית" במרכז מנדל סכוליון. תואר שני בבלשנות מאוניברסיטת תל אביב. מתמקדת באפקטים תחביריים המתבטאים בהופעה של כינויי גוף רפלקסיביים בשפות שונות, ובשונות מבנית במערכת הזמנים של עברית מודרנית.