נאדיה מסארוה

נאדיה  מסארוה
נאדיה
מסארוה
nadia.masarwa@mail.huji.ac.il
נאדיה מסארוה היא סטודנטית לתואר שני במסלול הגנרטיבי. היא מתעניינת בסמנטיקה ותחביר. נכון לעכשיו, היא עוזרת מחקר לד"ר נורה בונה בנוגע למבני עלייה בערבית. בנוסף, היא מלמדת קורסי תגבור לסטודנטים ערבים בחוג הבלשנות.