פרופ' מלכה רפפורט חובב

מלכה רפפורט חובב
פרופ'
מלכה
רפפורט חובב
המדור לבלשנות גנרטיבית
יועצת תואר בוגר (מדור גנרטיבי)
מתחם אוסטרליה, חדר 207
02-5883982
malkahovav@gmail.com

מלכה רפפורט חובב סיימה דוקטורט ב MIT בשנת 1984 על פונולוגיה ומורפולוגיה של עברית טבריאנית. היא נטלה חלק ב Lexicon Project של המרכז למדעי הקוגניציה ב MIT בין השנים 1984-1987.
בין השנים 1984-1999 לימדה בלשנות בחוג לאנגלית באוניברסיטת בר אילן. ב 1999 עברה לאוניברסיטה העברית. מלכה רפפורט חובב היא ממייסדי המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה. בעבודתה היא מתמקדת בסמנטיקה לקסיקלית ובממשקים עם מורפו-תחביר וקטגוריות קונספטואליות. מאמריה עוסקים בנומינליזציות, adjectival passives, אספקט לקסיקלי, אלטרנציות של דיאתיזה, כגון האלטרנציה הקוזאטיבית והאלטרנציה הדטיבית ובקטגוריות קונספטואליות כגון אופן ותוצאה. היא כתבה יחד עם בת' לוין את הספרים Unaccusativity (MIT Press, 1995) ו Argument Realizatin (CUP 2005), וערכה יחד עם עידית דורון ואייבי סישל את הכרך Syntax, Lexical Semantics and Event Structure (OUP 2010).