מיכאל וינגרטן

מיכאל
וינגרטן
michael.weingarten@mail.huji.ac.il

מיכאל וינגרטן הוא תלמיד מוסמך בחוג לבלשנות. כותב תיזה על הסמנטיקה של ביטויי עתיד בהנחייתה של ד"ר נורה בונה.