מיה ענבר

מיה  ענבר
מיה
ענבר
maya.inbar1@mail.huji.ac.il

מיה היא תלמידה בתכנית הלימודים המובנית לדוקטורט ישיר בבלשנות. כתבה את

עבודת המוסמך שלה "המבנה הטמפורלי של יחידות הנגנה" בהנחיית ד"ר איתן

גרוסמן וד"ר אילת לנדאו (החוגים לפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה). מיה חוקרת

את המנגנונים המוחיים בבסיס תקשורת בינאישית יחד עם איתן ואילת, ומביאה

לחקר המוח גישות מבוססות שימוש לשפה.

זוכת פרס הצטיינות למוסמך לשנת תשע"ו של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. החל משנת תשע"ח חברה בתכנית לדוקטורנטים

מצטיינים בבית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.