מאירה בן דב

מאירה בן דב
מאירה
בן דב
meira.bendov@mail.huji.ac.il
מאירה בן דב היא תלמידת מוסמך בבלשנות פונקציונאלית במסלול המחקרי. מתעניינת בעיקר בחקר השיח ובפרגמטיקה ובממשק שלהם עם פסיכולוגיה וסוציולוגיה.