פרופ' לאריסה ניידיץ'

לאריסה ניידיץ'
פרופ'
לאריסה
ניידיץ'

בוגרת האקדמיה למדעים, המכון לבלשנות, לנינגרד, רוסיה. חוקרת ומרצה בחוג לבלשנות בין השנים 1993-2015.

תחומי המחקר שלה כוללים גרמניסטיקה, בלשנות דיאכרונית, פונולוגיה, מגע בין לשונות, חקר בלשני של מעשיות עממיות, פואטיקה, סטיליסטקה, תיאוריות תרגום, טיפולוגיה.