ד"ר לאה סביצקי

לאה סביצקי
ד"ר
לאה
סביצקי
המדור לבלשנות פונקציונלית
חדר 6614, בניין מדעי הרוח
02-5883836
Lea.sawicki@mail.huji.ac.il

הלשונות הסלאוויות והבלטיות. תחביר פולני, תמורות בתחביר. תחביר ליטאי. ערכיות  ותלות תחבירית. זמן ואספקט. בלשנות הטכסט. דקדוק הנרטיב. מבנה הדיאלוג.