ד"ר לאה סביצקי

לאה סביצקי
המדור לבלשנות פונקציונלית
חדר 6614, בניין מדעי הרוח
02-5883836

הלשונות הסלאוויות והבלטיות. תחביר פולני, תמורות בתחביר. תחביר ליטאי. ערכיות  ותלות תחבירית. זמן ואספקט. בלשנות הטכסט. דקדוק הנרטיב. מבנה הדיאלוג.