פרופ' יעל זיו

יעל זיו
פרופ'
יעל
זיו
02-5883973
yael.ziv@mail.huji.ac.il

תחומי המחקר העיקריים של יעל זיו נוגעים לשיח/פרגמטיקה עם עניין מיוחד בתיאוריית הרלוונטיות, הממשק בין תחביר לפרגמטיקה, מבנה המסר, סמני שיח ורפרור/אנפורה.