יעל גולן

yaeli

יעל גולן היא תלמידת מחקר בחוג לבלשנות. עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית ד"ר אליצור בר-אשר סיגל, עוסקת בניתוח סמנטי לקסיקלי של פרדיקטים פסיכולוגיים בעברית החדשה. עבודת המוסמך שלה, גם היא בהנחייתו של בר-אשר סיגל, התמקדה בתופעות סמנטיות ותחביריות הנוגעות לפועלי גרימת רגש בעברית, בזיקה לתיאוריות בפסיכולוגיה ובפילוסופיה של סיבתיות. בנוסף היא מתעניינת בהתפתחות ההיסטורית של העברית, בפרגמאטיקה ובסוציולינגוויסטיקה. זוכת פרס הצטיינות למוסמך של המכון למדעי היהדות על שם מנדל בשנים תשע"ב ותשע"ד, ופרס קוטשר על הישגים אקדמיים מטעם החוג ללשון העברית בשנת תשע"ג.