יעל גולן

yaeli
יעל
גולן
yael.gaulan@gmail.com

יעל גולן היא דוקטורנטית בחוג, ועובדת בהנחייה משותפת של ד"ר מיכל מרמורשטיין ופרופ' זוהר קמפף מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות. היא חוקרת את מושג הבושה ורגשות משיקים בשיח אישי ובשיח ציבורי. במקביל לכך, היא עוסקת בהוראת עברית בהקשרים פוליטיים שונים באופן מעשי ותיאורטי.

עבודת המוסמך שלה, בהנחייתו של אליצור בר-אשר סיגל, התמקדה בתופעות סמנטיות ותחביריות הנוגעות לפועלי גרימת רגש בעברית. 

זוכת פרס הצטיינות למוסמך של המכון למדעי היהדות על שם מנדל בשנים תשע"ב ותשע"ד, ופרס קוטשר על הישגים אקדמיים מטעם החוג ללשון העברית בשנת תשע"ג.