פרופ' יהודה פאלק

יהודה פאלק
פרופ'
יהודה
פאלק

יליד ניו-יורק, 1958. חבר באגודה הישראלית לבלשנות תיאורטית, ובאגודה הבינלאומית של הדקדוק לקסיקלי-פונקציונלי (LFG). באוניברסיטה העברית שימש מרצה לבלשנות, תחילה בחוג לאנגלית מ 1984 ומ 2008 בחוג לבלשנות, המדור הגנרטיבי. נפטר בשנת 2012.

תחום העיסוק העיקרי שלו היה תיאוריה תחבירית גנרטיבית בדגש על טיפולוגיה. במסגרת זו חקר את התכונות הבסיסיות של מרכיבי הייצוג התחבירי: מבנה רכיבים, פונקציות דקדוקות והיחס ביניהם, אפיוני הנושא התחבירי, פיתוח ניתוחים במסגרת LFG למגון מבנים באנגלית ובעברית (פעלי עזר, קטגוריות מעורבות, שם-הפועל, ועוד).