חנן אמויאל

חנן אמויאל
חנן
אמויאל
hanan.amouyal@mail.huji.ac.il

חנן אמויאל הוא תלמיד תואר שני במרכז ה-LLCC. הוא סיים תואר ראשון בבלשנות רומאנית בחוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, ומסיים בימים אלו תואר שני בספרות ספרדית (מלגת מנדל לתלמידי מוסמך). תחומי העניין העיקריים הם: בלשנות של שפות רומאניות ובייחוד של דיאלקטים איברו-רומאניים, בלשנות היסטורית, סוציו-לינגוויסטיקה ומורפולוגיה. זוכה פרס אסתר סליגסון לעבודת מחקר בספרות ספרדית ולטינו-אמריקנית לשנה"ל תשע"ח.