חגי שור

חגי שור

חגי שור הוא תלמיד תואר שני בבלשנות ומלגאי של בית-הספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח (2014-2016). תחומי העניין שלו נוגעים לוריאציה ושינוי לשוני בשפות העולם. הפרויקט הנוכחי שלו עוסק בתופעות תחביריות בשפות רומאניות על רקע המחקר הטיפולוגי הכללי. את התזה שלו תחת הכותרת Differential Argument Coding in Romance: Towards a revised typology ("קידוד ארגומנטים מבחין בשפות רומאניות: לבחינה מחודשת של הטיפולוגיה המקובלת") הוא כותב בהנחיית ד"ר איתן גרוסמן. בפרוייקט זה הוא עוסק בשאלות של וריאציה ושינוי במבנה ארגומנטים שמניים וכינויים משתי זוויות: טיפולוגיה תחבירית של משפחת השפות הרומאניות, ובכלל זה שפות מיעוט ושפות לא-סטנדרטיות, ומחקר קורפוס דיאכרוני בצרפתית ובספרדית. באופן כללי, הוא מתעניין גם בהידקדקות (grammaticalization) ובשינוי לשוני כתוצאה ממגע בשפות העולם בכלל.