ג'רמי גרינפס

Jeremy Grynpas

ג'רמי גרינפס תלמיד לתואר שני בבלשנות. רקעו בבלשנות כולל תואר ראשון מאוניברסיטת אדינבורו בבלשנות ולימודי רוסית וכן ניסיון בניסויים פונטיים בUCL בתחום הפונטיקה, דבר שהסתיים בפרסום של שני מאמרים בתחום הפונטי. בשנתיים האחרונות באוניברסיטה העברית, ג'רמי מתמקד ברוסית, במבט דיאכרוני (OCS ורוסית עתיקה) וסינכרוני, אספקט ואקציונזרט ושיטות מחקר מבוססות בקורפוס כדי לחקור את הפרופיל הסמנטי של תחיליות פועליות ברוסית במבט דיאכרוני בהדרכתן של ד"ר עינת רובינשטיין וד"ר אולגה קגן.