בר אבינרי

בר אבינרי

בר אבינרי היא תלמידת מוסמך בחוג לבלשנות בתכניות בי"ס מנדל לתלמידים מתקדמים במדעי הרוח, מרכז ה-LLCC והתכנית המובנית לדוקטורט ישיר בבלשנות בשיתוף אונ' ת"א. תחומי העניין שלה כוללים את ממשק תחביר-סמנטיקה-פרגמטיקה, ובפרט מודאליות, אספקט ומבנה האינפורמציה. בשנה"ל תשע"ו תרגלה את קורס "מבוא לבלשנות". מלגאית LLCC ובי"ס מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.