פרופ' אניטה מיטווך

פרופ'
אניטה
מיטווך

ילידת ברלין, מרצה לבלשנות בחוג לאנגלית בין השנים 1971-1993. נשיאת האגודה הישראלית לבלשנות תיאורטית בין השנים 1991-1995.

תחומי מחקרה כוללים: סמנטיקה של ביטויי זמן: אספקט, אדוורביאלים של משך ותדירות, זמן דקדוקי. התיאוריה הדיווידסוניאנית של אירועים, בדגש על האופן שבו מתפרשים ביטויים אדוורביאלים, מושאים פנימיים וצורות לא נוטות.